Wellcome

Là Phụ nữ Phải phấn đấu lấy mấy điều cho cuộc sống của mình

??Là Phụ nữ. Phải phấn đấu lấy mấy điều cho cuộc sống của mình
1- Chăm sóc bản thân thật tốt: Cả thể chất lẫn tâm hồn. Khuyết điểm ở đâu sửa ở đó.
2- Biết kiếm tiền chân chính. Không vì đồng tiền mà dựa dẫm vào người khác.
3- Ăn nhẹ- nói khẽ- cười duyên... Đừng thấy đâu âu đó...phán xét đặt điều hay vu khống ( đấy sẽ tạo khẩu nghiệp nặng cho đời con đời cháu)
4- Không phân biệt giàu nghèo- tôn giáo- học vấn... Chớ chê bai ai vì mình vẫn còn con cháu mình về tương lai chưa rõ...
5- KHÔNG bảo giờ Ghen Ăn Tức Ở với CS của người khác. Ghen ăn tức ở Muôn Đời Nát. Nên hãy chúc phúc cho mọi thành quả và HP của người khác.
6- NỢ NẦN PHẢI TRẢ: Đừng bao giờ tạo nghiệp cho chính mình.
7- Giáo dục con cái: Biết Chào hỏi- Xin lỗi và Cảm ơn. Khiêm tốn- Hoà đồng và Học hỏi.
8..... Học... Học mãi... Học nữa...
Cái gì cũng cần học...
Đừng bao giờ cho mình là đủ tốt đẹp tất cả... !!!
2020-02-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *