Wellcome

ĐỔI MÓN ĂN TÍ CHO KHỎI NGÁN BÀ CON ƠI

ĐỔI MÓN ĂN TÍ CHO KHỎI NGÁN BÀ CON ƠI!
ĐỒNG DAO 10
Kèo kèo cột cột
nóc dột nắng chui
hạt mưa ngậm ngùi
mè rui mối mọt
cóc nhái nhảy tót
lên bệ thờ ngồi
cả họ bình vôi
cứ lăn long lóc
nền nhà cỏ mọc
lá úa lá vàng
phên dậu mơ màng
nghe dì gió hát
cái đinh cái lạt
bắt nạt lẫn nhau
ba ông đầu rau
để gà bới bếp
thừa cơ rắn rết
dọc ngang tùng phèo
cột cột kèo kèo
kèo kèo cột cột.
Hà Nội, 13-2-2019
NGUYỄN LÂM CẨN.
2020-07-04
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *